Office Shoes Loyalty Kartica

Koje pogodnosti imaju korisnici OFFICE SHOES „Loyalty Card" kartice?

- Najmanje 5% popusta;
- Uvek ćete prvi saznati za nove kolekcije ili nastupajuće akcije i sniženja;
- Specijalni popusti.

 

Office Shoes „Loyalty Card" kartica nije prenosiva na druga lica i može je koristiti isključivo njen korisnik.

Office Shoes „Loyalty Card" karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.

 

Skala sa bodovima na osnovu koje se utvrđuje visina popusta:
U zavisnosti od sakupljenih bodova prema modelu 1 evro* = 1 bod (za plaćanje gotovinom) član Office Shoes „Loyalty Card" programa ostvaruje prelazak u viši razred. Time ostvaruje pravo popusta tog razreda do isteka prve godine članstva kao i pravo da to bude najmanji popust istog razreda za sledeću godinu članstva.

 

OSTVARENI BODOVI RAZRED POPUST
Do 150 0 5%
151-250 1 6%
251-400 2 7%
401-550 3 8%
551-700 4 9%
701-800 5 10%
801 i više 6 15%

 

Office Shoes zadržava pravo izmene tabele bodova na osnovu koje se utvrđuje visina popusta. U slučaju da do takvih izmena dođe, korisnici će o istima biti obavešteni na internet adresi www.officeshoes.rs

Svi ostvareni bodovi sabiraju se do kraja obračunskog razdoblja koji traje godinu dana od trenutka učlanjenja. Na kraju tog razdoblja član ostvaruje početni popust za sledeće razdoblje (novih godinu dana) u visini popusta određenog za razred u koji se plasirao na osnovu bodova prikupljenih iz prethodne godine i tako za svako novo obračunsko razdoblje, odnosno po isteku svakih godinu dana.

Član u obračunskom razdoblju može kupovinom sticati nove bodove i prelaziti u više platne razrede i na taj način obezbediti veći početni popust za sledeće razdoblje. Međutim, ukoliko član ne ostvari kupovinu u određenom iznosu, te ne prikupi dovoljan broj bodova u jednom obračunskom razdoblju (u jednoj godini), vraća se u odgovarajući razred prema broju bodova koje je u tom obračunskom periodu prikupio, a koji predstavlja početni popust za sledeće razdoblje (za narednu godinu).

PRIMER ZA POPUST: Ukoliko ste u 2017. godini ukupno sakupili 660 bodova i stekli popust od 9%, u 2018. godini ćete takođe kupovati sa popustom od 9%, ili većim ukoliko vaša kupovina premaši 660 bodova. U 2019. ćete kupovati sa popustom koji ste stekli ukupnom potrošnjom u 2018 godini itd. Najveći mogući popust koji korisnik Office Shoes '' Loyalty Card'' kartice može ostvariti je 15%.

Uslovi realizacije:
Navedeni popusti se mogu ostvariti na artikle koji su obuhvaćeni Loyalty Card popustom, odnosno čija cena nije umanjena ili je umanjena najviše do 20%. U odnosu na artikle čija je cena umanjena od 20% i više korisnik Loyalty Card kartice ne ostvaruje pravo na popust po osnovu iste, ali ostvaruje pravo na sticanje bodova.

Ukoliko u određenom periodu ili u odnosu na određenu kategoriju kupaca, Loyalty Card popust bude obuhvatao celokupan Office Shoes asortiman, to će biti izričito navedeno na Office Shoes Web Shop stranici.

Kupovina koju je član obavio u toku jednog dana biće evidentirana u sistemu sledećeg dana, najkasnije u roku od 24 časa. To znači da ukoliko je član u jednom danu obavio kupovinu i na osnovu nje stekao pravo da pređe u viši razred, sa većim popustom, to će biti moguće tek narednog dana, u roku od 24 časa.

Office Shoes d.o.o može doneti odluku da clanovima Loyalty Programa, bez obzira na količinu prikupljenih bodova i bodovni razred, omogući ostvarivanje prava na popust, odnosno sniženje cena artikala.

Odluka iz prethodnog stava će se uvek odnositi na ograničeni vremenski period.

O visini popusta, vremenskom periodu na koji se odnosi popust i kategoriju proizvoda na koji se popust odnosi, Office Shoes d.o.o ce obaveštavati članove Loyaty Programa. U obaveštenju koje ce Office Shoes d.o.o. slati svojim članovima će biti jasno navedeni visina popusta, vremenski period važenja popusta i kategorija proizvoda na koji se popust odnosi.

Gde da proverite broj svojih bodova? Proveru broja bodova možete izvršiti na Office Shoes Web shop stranici: www.officeshoes.rs 
Potrebno je da znate e-mail adresu napisanu u pristupnici kao i broj kartice.

Član može koristiti karticu i prilikom kupovine na Office Shoes Web Shop-u, tako što će uneti broj kartice u polje "Imam Office shoes loyalty karticu".
Popust će automatski biti obračunat, ukoliko član ostvaruje parvo na dodatni popust za navedeni model, a bodovi na kartici će biti dodati nakon potvrde isporuke naručenih artikala.

Korisnici Office Shoes „Loyalty Card“ kartice su potpisivanjem pristupnice postali saglasni sa uslovima i pristali da primaju promotivne i informativne Office Shoes materijale i poruke.
Korisnik Office Shoes "Loyalty Card" kartice u svim promotivnim porukama koje prima ima mogućnost da opozove datu saglasnost. Office Shoes će podatke koje je dao korisnik Office Shoes "Loyalty Card" kartice koristiti u svrhu informisanja potrošača i slanja promotivnih materijala, kao i davanje dodatnih benefita i pogodnosti.

Šta ukoliko izgubite OFFICE SHOES „Loyalty Card" karticu?
U slučaju gubitka ili krađe Office Shoes „Loyalty Card" kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na elektronsku adresu: loyalty@officeshoes.rs
Kartica koja je ukradena će biti obrisana na zhatev kupca.
Korisniku se neće dodeliti nova kartica.
Kartica koja je izgubljena će biti obrisana na zhatev kupca.
Korisniku se neće dodeliti nova kartica.
U slučaju gubitka kartice, ako ne želi brisanje iste, korisnik može da zahteva da mu se dostave podaci o broju kartice,bez izdavanja nove kartice, pod uslovom da na elektronsku adresu loyalty@officeshoes.rs dostavi podatke koje je korisnik dao prilikom pristupanja loyalty programu, kako bi se izvršila identifikacija korisnika. Podaci koje korisnike dostavlja moraju biti tačni i identični podacima koje je korinik dao u momentu pristupanja loyaty programu. Podaci koje korisnik dostavlja su sledeći:
- ime i prezime
- adresa
- elektronska adresa
- broj telefona

Korisnik je dužan da pismeno prijavi svaku promenu ličnih podataka na elektronsku adresu loyalty@officeshoes.rs

U slučaju da korisnik zahteva izmenu podataka potrebno je da na elektronsku adresu loyalty@officeshoes.rs dostavi broj loyalty kartice i podatke koje je dao prilikom pristupanja loyalty programu, kako bi se izvršila identifikacija korisnika. Podaci koje korisnik dostavlja moraju biti tačni i identični podacima koje je korisnik dao u momentu pristupanja loyaty programu. Podaci koje korisnik dostavlja su sledeći:
- ime i prezime
- adresa
- elektronska adresa
- broj telefona

U slučaju kada kupac-član Loyalty programa zahteva brisanje ličnih podataka iz Loyalty baze, Office Shoes d.o.o. će izvršiti brisanje ličnih podataka koje je kupac-član programa dao pri pristupanju programu i o brisanju obavestiti kupca na mail adresu sa koje je zahtev za brisanje poslat.

Bodove koji omogućavaju popuste i njihovo korišćenje moguće je ostvariti u Office Shoes i VANS maloprodajnim objektima na teritoriji Srbije kao i prilikom kupovine preko Web Shopa www.officeshoes.rs, osim u maloprodajnom objektu Office Shoes Bulevar, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 162, 11000 Beograd.

U slučaju povrata ili zamene kupljenog artikla bodovi koje je kupac ostvario pri kupovini će biti obrisani.

Office Shoes d.o.o. će izvršiti brisanje svih Loyalty kartica koje nisu upotrebljavane za sakupljanje bodova odnosno pri kupovini, duže od 2 godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši brisanje.
Brisanje Loyalty kartica Office Shoes d.o.o. će vršiti na kraju svake kalendarske godine.
Office Shoes d.o.o. neće obaveštavati vlasnike Loyalty kartice o predstojećem brisanju, ukoliko njihova kartica ispunjava kriterijume za brisanje iz Loyalty programa.
U slučaju brisanja Loyalty kartice vlasnici kartice neće biti u mogućnosti da sakupljaju bodove i ostvaruju popuste, ali će primati obaveštenja o promotivnim i informativnim porukama, do momenta opoziva pristanka.

Office Shoes do daljnjeg ne izdaje Loyalty Kartice novim korisnicima.