Office Shoes Loyalty Kartica

Koje pogodnosti imaju korisnici OFFICE SHOES „Loyalty Card" kartice?

- Najmanje 5% popusta;
- Uvek ćete prvi saznati za nove kolekcije ili nastupajuće akcije i sniženja;
- Specijalni popusti.

 

Office Shoes „Loyalty Card" kartica nije prenosiva na druga lica i može je koristiti isključivo njen korisnik.

Office Shoes „Loyalty Card" karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.

 

U zavisnosti od broja sakupljenih bodova prema modelu 1 evro* = 1 bod (obračunat po srednjem kursu NBS na dan kupovine) član Office Shoes „Loyalty Card" programa ostvaruje pravo na visinu popusta kako je navedeno u Tabeli. Na osnovu broja sakupljenih bodova član Office Shoes „Loyalty Card" programa prelazi u viši razred shodno Tabeli.

Tabela sa bodovima na osnovu koje se utvrđuje visina popusta i prelazak u viši razred: 

OSTVARENI BODOVI RAZRED POPUST
Do 150 0 5%
151-250 1 6%
251-400 2 7%
401-550 3 8%
551-700 4 9%
701-800 5 10%
801 i više 6 15%

 

Ostvareni bodovi se sabiraju od datuma učlanjenja narednih godinu dana, što predstavlja obračunski period. Na osnovu broja sakupljenih bodova od datuma učlanjenja pa do kraja obračunskog perioda, član ostvaruje pravo na visinu popusta u zavisnosti od razreda za koji je ostvario pravo na bodove.
Član u novom obračunskom periodu ostvaruje pravo na visinu popusta koji je određen razredom sa kojim je član završio prethodni obračunski period.
Član u novom obračunskom periodu, započinje sakupljanje novih bodova, počevši od 0 bodova. Ukoliko član ne sakupi broj bodova koji je definisan za razred prema ostvarenom pravu na popust u prethodnom obračunskom periodu, u novom obračunskom periodu član ostvaruje pravo na popust u visini određenoj razredom prema sakupljenim bodovima u tom obračunskom periodu.

PRIMER ZA POPUST: Ukoliko ste u 2018. godini ukupno sakupili 660 bodova i stekli pravo na popust od 9%, u 2019. godini ćete takođe kupovati sa popustom od 9%, ili većim ukoliko vaša kupovina premaši 660 bodova. U 2020. ćete kupovati sa popustom na koji ste ostvarili pravo na osnovu broja sakupljenih bodova u 2019 godini itd. Najveći mogući popust koji korisnik Office Shoes '' Loyalty Card'' kartice može ostvariti je 15%.

Office Shoes zadržava pravo izmene tabele bodova na osnovu koje se utvrđuje visina popusta. U slučaju da do takvih izmena dođe, korisnici će o istima biti obavešteni na internet adresi www.officeshoes.rs  i u maloprodajnim objektima Office Shoes d.o.o.

 

Uslovi realizacije:
Navedeni popusti se mogu ostvariti na artikle koji su obuhvaćeni Loyalty Card popustom, odnosno čija cena nije umanjena ili je umanjena najviše do 20%. U odnosu na artikle čija je cena umanjena od 20% i više korisnik Loyalty Card kartice ne ostvaruje pravo na popust po osnovu iste, ali ostvaruje pravo na sticanje bodova.

Ukoliko u određenom periodu ili u odnosu na određenu kategoriju kupaca, Loyalty Card popust bude obuhvatao celokupan Office Shoes asortiman, to će biti izričito navedeno na Office Shoes Web Shop stranici.

Kupovina koju je član obavio u toku jednog dana biće evidentirana u sistemu sledećeg dana, najkasnije u roku od 24 časa. To znači da ukoliko je član u jednom danu obavio kupovinu i na osnovu nje stekao pravo da pređe u viši razred, sa većim popustom, to će biti moguće tek narednog dana, u roku od 24 časa.

Office Shoes d.o.o. može doneti odluku da članovima Loyalty Programa, bez obzira na količinu prikupljenih bodova i bodovni razred, omogući ostvarivanje prava na popust, odnosno sniženje cena artikala.

Odluka iz prethodnog stava će se uvek odnositi na ograničeni vremenski period.

O visini popusta, vremenskom periodu na koji se odnosi popust i kategoriju proizvoda na koji se popust odnosi, Office Shoes d.o.o. će obaveštavati članove Loyaty Programa. U obaveštenju koje će Office Shoes d.o.o. slati svojim članovima će biti jasno navedeni visina popusta, vremenski period važenja popusta i kategorija proizvoda na koji se popust odnosi.

Gde da proverite broj svojih bodova? Proveru broja bodova možete izvršiti na Office Shoes Web shop stranici: www.officeshoes.rs
Potrebno je da znate e-mail adresu napisanu u pristupnici kao i broj kartice.

Član može koristiti karticu i prilikom kupovine na Office Shoes Web Shop-u, tako što će uneti broj kartice u polje "Imam Office shoes loyalty karticu".
Popust će automatski biti obračunat, ukoliko član ostvaruje parvo na dodatni popust za navedeni model, a bodovi na kartici će biti dodati nakon potvrde isporuke naručenih artikala.

Korisnici Office Shoes „Loyalty Card“ kartice su potpisivanjem pristupnice postali saglasni sa uslovima i pristali da primaju promotivne i informativne Office Shoes materijale i poruke.
Korisnik Office Shoes "Loyalty Card" kartice u svim promotivnim porukama koje prima ima mogućnost da opozove datu saglasnost. Office Shoes će podatke koje je dao korisnik Office Shoes "Loyalty Card" kartice koristiti u svrhu informisanja potrošača i slanja promotivnih materijala, kao i davanje dodatnih benefita i pogodnosti.

Šta ukoliko izgubite OFFICE SHOES „Loyalty Card" karticu?
U slučaju gubitka ili krađe Office Shoes „Loyalty Card" kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na elektronsku adresu: loyalty@officeshoes.rs
Kartica koja je ukradena će biti obrisana na zahtev kupca.
Korisniku se neće dodeliti nova kartica.
Kartica koja je izgubljena će biti obrisana na zahtev kupca.
Korisniku se neće dodeliti nova kartica.
U slučaju gubitka kartice, ako ne želi brisanje iste, korisnik može da zahteva da mu se dostave podaci o broju kartice,bez izdavanja nove kartice, pod uslovom da na elektronsku adresu loyalty@officeshoes.rs dostavi podatke koje je korisnik dao prilikom pristupanja loyalty programu, kako bi se izvršila identifikacija korisnika. Podaci koje korisnik dostavlja moraju biti tačni i identični podacima koje je korisnik dao u momentu pristupanja loyaty programu. Podaci koje korisnik dostavlja su sledeći:
- ime i prezime
- adresa
- elektronska adresa
- broj telefona

Korisnik je dužan da pismeno prijavi svaku promenu ličnih podataka na elektronsku adresu loyalty@officeshoes.rs

U slučaju da korisnik zahteva izmenu podataka potrebno je da na elektronsku adresu loyalty@officeshoes.rs dostavi broj loyalty kartice i podatke koje je dao prilikom pristupanja loyalty programu, kako bi se izvršila identifikacija korisnika. Podaci koje korisnik dostavlja moraju biti tačni i identični podacima koje je korisnik dao u momentu pristupanja loyalty programu. Podaci koje korisnik dostavlja su sledeći:
- ime i prezime
- adresa
- elektronska adresa
- broj telefona
- Broj loyalty kartice

Ukoliko korisnik zahteva brisanje podataka, lice koje podnosi zahtev za brisanje, potrebno je radi identifikacije da dostavi podatke koje je dostavilo prilikom pristupanja Loyalty programu:
- broj loyalty kartice
- Ime i prezime
- adresa
- elektronska adresa
- broj telefona

Bodove koji omogućavaju popuste i njihovo korišćenje moguće je ostvariti u Office Shoes i VANS maloprodajnim objektima na teritoriji Srbije kao i prilikom kupovine preko Web Shopa www.officeshoes.rs

U slučaju povrata ili zamene kupljenog artikla bodovi koje je kupac ostvario pri kupovini će biti obrisani.

Office Shoes d.o.o. će izvršiti brisanje svih Loyalty kartica koje nisu upotrebljavane za sakupljanje bodova odnosno pri kupovini, duže od 2 godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši brisanje.
Brisanje Loyalty kartica Office Shoes d.o.o. će vršiti na kraju svake kalendarske godine.
Office Shoes d.o.o. neće obaveštavati vlasnike Loyalty kartice o predstojećem brisanju, ukoliko njihova kartica ispunjava kriterijume za brisanje iz Loyalty programa.
U slučaju brisanja Loyalty kartice vlasnici kartice neće biti u mogućnosti da sakupljaju bodove i ostvaruju popuste, ali će primati obaveštenja o promotivnim i informativnim porukama, do momenta opoziva pristanka.

Office Shoes do daljnjeg ne izdaje Loyalty Kartice novim korisnicima.

 

X