Office Shoes Loyalty Kartica

Koje pogodnosti imaju korisnici OFFICE SHOES „Loyalty Card" kartice?

- Najmanje 5% popusta;
- Uvek ćete prvi saznati za nove kolekcije ili nastupajuće akcije i sniženja;
- Specijalni popusti.

 

Office Shoes „Loyalty Card" kartica nije prenosiva na druga lica i može je koristiti isključivo njen korisnik.

Office Shoes „Loyalty Card" karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.

 

Skala sa bodovima na osnovu koje se utvrđuje visina popusta:
U zavisnosti od sakupljenih bodova prema modelu 1 evro* = 1 bod (za plaćanje gotovinom) član Office Shoes „Loyalty Card" programa ostvaruje prelazak u viši razred. Time ostvaruje pravo popusta tog razreda do isteka prve godine članstva kao i pravo da to bude najmanji popust istog razreda za sledeću godinu članstva.

 

OSTVARENI BODOVI RAZRED POPUST
Do 150 0 5%
151-250 1 6%
251-400 2 7%
401-550 3 8%
551-700 4 9%
701-800 5 10%
801 i više 6 15%

 

Office Shoes zadržava pravo izmene tabele bodova na osnovu koje se utvrđuje visina popusta. U slučaju da do takvih izmena dođe, korisnici će o istima biti obavešteni na internet adresi www.officeshoes.rs

Svi ostvareni bodovi sabiraju se do kraja obračunskog razdoblja koji traje godinu dana od trenutka učlanjenja. Na kraju tog razdoblja član ostvaruje početni popust za sledeće razdoblje (novih godinu dana) u visini popusta određenog za razred u koji se plasirao na osnovu bodova prikupljenih iz prethodne godine i tako za svako novo obračunsko razdoblje, odnosno po isteku svakih godinu dana.

Član u obračunskom razdoblju može kupovinom sticati nove bodove i prelaziti u više platne razrede i na taj način obezbediti veći početni popust za sledeće razdoblje. Međutim, ukoliko član ne ostvari kupovinu u određenom iznosu, te ne prikupi dovoljan broj bodova u jednom obračunskom razdoblju (u jednoj godini), vraća se u odgovarajući razred prema broju bodova koje je u tom obračunskom periodu prikupio, a koji predstavlja početni popust za sledeće razdoblje (za narednu godinu).

PRIMER ZA POPUST: Ukoliko ste u 2017. godini ukupno sakupili 660 bodova i stekli popust od 9%, u 2018. godini ćete takođe kupovati sa popustom od 9%, ili većim ukoliko vaša kupovina premaši 660 bodova. U 2019. ćete kupovati sa popustom koji ste stekli ukupnom potrošnjom u 2018 godini itd. Najveći mogući popust koji korisnik Office Shoes '' Loyalty Card'' kartice može ostvariti je 15%.

Uslovi realizacije:
Navedeni popusti se mogu ostvariti na artikle koji su obuhvaćeni Loyalty Card popustom, odnosno čija cena nije umanjena ili je umanjena najviše do 20%. U odnosu na artikle čija je cena umanjena od 20% i više korisnik Loyalty Card kartice ne ostvaruje pravo na popust po osnovu iste, ali ostvaruje pravo na sticanje bodova.

Ukoliko u određenom periodu ili u odnosu na određenu kategoriju kupaca, Loyalty Card popust bude obuhvatao celokupan Office Shoes asortiman, to će biti izričito navedeno na Office Shoes Web Shop stranici.

Kupovina koju je član obavio u toku jednog dana biće evidentirana u sistemu sledećeg dana, najkasnije u roku od 24 časa. To znači da ukoliko je član u jednom danu obavio kupovinu i na osnovu nje stekao pravo da pređe u viši razred, sa većim popustom, to će biti moguće tek narednog dana, u roku od 24 časa.

 

Gde da proverite broj svojih bodova? Proveru broja bodova i dostignutog nivoa član može proveriti u Office Shoes i VANS maloprodajnim objektima na teritoriji Srbije kao i na Office Shoes Web shop stranici: www.officeshoes.rs , osim u maloprodajnom objektu Office Shoes Bulevar, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 162, 11000 Beograd. Potrebno je da znate e-mail adresu napisanu u pristupnici kao i broj kartice.

Član može koristiti karticu i prilikom kupovine na Office Shoes Web Shop-u, tako što će uneti broj kartice u polje "Imam Office shoes loyalty karticu".
Popust će automatski biti obračunat, ukoliko član ostvaruje parvo na dodatni popust za navedeni model, a bodovi na kartici će biti dodati nakon potvrde isporuke naručenih artikala.

Korisnici Office Shoes „Loyalty Card“ kartice su potpisivanjem pristupnice postali saglasni sa uslovima i pristali da primaju promotivne i informativne Office Shoes materijale i poruke.
Korisnik Office Shoes "Loyalty Card" kartice u svim promotivnim porukama koje prima ima mogućnost da opozove datu saglasnost. Office Shoes će podatke koje je dao korisnik Office Shoes "Loyalty Card" kartice koristiti u svrhu informisanja potrošača i slanja promotivnih materijala, kao i davanje dodatnih benefita i pogodnosti.

Šta ukoliko izgubite OFFICE SHOES „Loyalty Card" karticu?
U slučaju gubitka ili krađe Office Shoes „Loyalty Card" kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na broj telefona: 024/415.60.90 (cena razgovora se tarifira najviše po ceni redovnog poziva).

Korisniku će se dodeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada ostvareni bodovi. Korisnik je dužan da pismeno prijavi svaku promenu ličnih podataka na elektronsku adresu webshop@officeshoes.rs.

Bodove koji omogućavaju popuste i njihovo korišćenje moguće je ostvariti u Office Shoes i VANS maloprodajnim objektima na teritoriji Srbije kao i prilikom kupovine preko Web Shopa www.officeshoes.rs, osim u maloprodajnom objektu Office Shoes Bulevar, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 162, 11000 Beograd

Office Shoes do daljnjeg ne izdaje Loyalty Kartice novim korisnicima.