Reklamacije u maloprodajnim objektima

Reklamacije na kupljenu obuću je moguće izjaviti u maloprodajnim objektima Office Shoes ili putem sajta www.officeshoes.rs.

NAČIN IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJE U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

Potrošač može izjaviti reklamaciju na kupljenu obuću u svakom maloprodajnom objektu Office Shoes kod bilo kog zaposlenog lica.

Prilikom izjavljivanja reklamacije potrebno je da kupac priloži obuću koju reklamira, da priloži račun ili drugi dokaz o uplati (kopija računa, slip i sl.), te da popuni u celosti reklamacioni list. Neophodno je da kupac navede svoje osnovne podatke: ime i prezime, adresu, kao i broj telefona, kako bi prodavac mogao da ga obavesti o odluci po izjavljenoj reklamaciji.

Primerak reklamacionog lista će biti predat kupcu kao potvrda o izjavljenoj reklamaciji.

Prodavac će kupcu poslati pismeni odgovor na izjavljenu reklamaciju u roku od 8 dana od dana prijema iste.